P + K, s.r.o. je renomovaná firma s dlhoročnou tradíciou v oblasti zberných surovín. Zberné suroviny sú len jeden z našich predmetov podnikania. P + K, s.r.o. sa taktiež venuje nakladaniu s odpadmi (nakládka, odvoz, likvidácia odpadov), prenájmu kontajnerov, výkup železného šrotu a farebných kovov. Ďalej vykonávame demontážne a demolačné práce, rozpaľovanie veľkých technologických celkov, predaj technických plynov a medzinárodnú a vnútroštátnu preprava po celom území EÚ.

Zberné suroviny

Zberné suroviny P + K s.r.o. sa špecializujú na výkup, triedení a úpravou druhotných surovín pre ich ďalšie využitie v recyklačnom procese. Naše zberné suroviny vykupujú železný šrot, farebné kovy, sklo, plasty a papier.

O nás

P + K, s.r.o. je renomovaná firma s dlhoročnou tradíciou v obore zberných surovín. Zberné suroviny sú jeden z našich predmetov podnikania.

P+K s.r.o. - CENTRÁLA

  • Vajnorská 89, 831 04 Bratislava
  • 02/444 600 89 - všeobecné
  • 0911/289 790 - dispečing

 

  • p-k@p-k.sk
  • 0903/463 282 - konateľ
  • 0903/463 283 - konateľ